ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง 15 พ.ค.66 (อ่าน 49) 29 เม.ย. 66
ประกาศการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,4 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 136) 22 ก.พ. 66
การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอการวันฉัตรมงคล (อ่าน 373) 01 พ.ค. 65
ลิ้งค์ สหวิทยาเขตแก้งคร้อ คอนสวรรค์ (อ่าน 718) 04 ม.ค. 65
ประกาศวันเปิดภาคเรียนที่2/2564 (อ่าน 508) 31 ต.ค. 64
เลื่อน การรับวัคซีนโควิด 19 (อ่าน 472) 12 ต.ค. 64
ตารางรับวัคซีนโควิด19 (อ่าน 464) 02 ต.ค. 64
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่1 /2564 (แบบออนไลน์) (อ่าน 459) 21 ก.ย. 64
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด19 (อ่าน 475) 08 ส.ค. 64
ประกาศหยุดสถานศึกษา เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด19 (อ่าน 482) 24 ก.ค. 64
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก (อ่าน 501) 27 มิ.ย. 64