ข่าวประชาสัมพันธ์
การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอการวันฉัตรมงคล (อ่าน 241) 01 พ.ค. 65
ลิ้งค์ สหวิทยาเขตแก้งคร้อ คอนสวรรค์ (อ่าน 578) 04 ม.ค. 65
ประกาศวันเปิดภาคเรียนที่2/2564 (อ่าน 379) 31 ต.ค. 64
เลื่อน การรับวัคซีนโควิด 19 (อ่าน 356) 12 ต.ค. 64
ตารางรับวัคซีนโควิด19 (อ่าน 340) 02 ต.ค. 64
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่1 /2564 (แบบออนไลน์) (อ่าน 340) 21 ก.ย. 64
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด19 (อ่าน 358) 08 ส.ค. 64
ประกาศหยุดสถานศึกษา เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด19 (อ่าน 361) 24 ก.ค. 64
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก (อ่าน 387) 27 มิ.ย. 64
แนวปฏิบัติในการมอบตัว รายงานตัวของนัดเรียนชัน ม.1,ม.4ในวันที่25 พ.ค.2564 (อ่าน 420) 24 พ.ค. 64
การเลื่อนเปิดเรียนภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 377) 21 พ.ค. 64
ประกาศเปลี่ยนแปลงเลื่อนการสอบวัดความรู้ การรายงานตัวและมอบตัว ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 315) 04 พ.ค. 64
การรับนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2564 ด้วยระบบออนไลน์ (อ่าน 345) 23 เม.ย. 64
กิจกรรมผ้าเพื่อการศึกษา เปิดรับการบริจาค ผ่านระบบ QR Code ในช่วงCovid -19 ระบาดครับ (อ่าน 735) 13 เม.ย. 63
วารสารปู่ด้วงสารสัมพันธ์ ฉบับที่ 2 ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 (EBOOK) (อ่าน 34) 12 ก.พ. 62
วารสารปู่ด้วงสารสัมพันธ์ ฉบับที่ 1 ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 (EBOOK) (อ่าน 18) 22 ม.ค. 62
เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนผิวถนนเดิม หนา 0.12 ม กว้าง (อ่าน 1003) 03 ม.ค. 62
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นม.1และม.4 (อ่าน 1261) 04 เม.ย. 61
ลงทะเบียนศิษย์เก่าโรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัยผ่านหน้าเว็ปไซด์ได้ครับ (อ่าน 1333) 27 ต.ค. 59