กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสุภาวดี พงษ์อุดทา
ครู คศ.3

นางสาวพอหทัย ชำนาญ
ครูอัตราจ้าง