สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

มหามงกุฏ  หมายถึง  ความมีระเบียบ
รัศมี   9   แฉก   เปรียบประดุจปัญญาเป็นแสงสว่างส่องสว่างมุ่งสู่ความสำเร็จ

สีประจำโรงเรียน

   เหลือง    ฟ้า   ขาว

   สีเหลือง    หมายถึง     แสงสว่างแห่งปัญญา

   สีฟ้า        หมายถึง     ความมุ่งหวังที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ

   สีขาว       หมายถึง     ความบริสุทธิ์    และคุณธรรม

ต้นไม้ประจำโรงเรียน

ต้นชงโค