งานห้องสมุดโรงเรียน
วิดีทัศน์กิจกรรมงานห้องสมุดโรงเรียน
คลิกที่นี่เพื่อชมวิดีทัศน์ https://youtu.be/hlSnMCTYo8A
1. แผนปฏฺบัติการงานห้องสมุดโรงเรียน
แผนปฏฺบัติการงานห้องสมุดโรงเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 386.89 KB
2. เวลาเปิดบริการห้องสมุด
เวลาเปิดบริการห้องสมุดโรงเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 362.5 KB
3. ประวัติบรรณารักษ์
ประวัติบรรณารักษ์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 148.78 KB
4. ภาพกิจกรรมงานห้องสมุดโรงเรียน
ภาพกิจกรรมงานห้องสมุดโรงเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.49 MB
5. โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.18 MB
6. แบบบันทึกการใช้ห้องสมุดโรงเรียน
แบบบันทึกการใช้ห้องสมุดโรงเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 243.02 KB
7. แบบบันทึกการอ่าน
แบบบันทึกการอ่าน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 184.87 KB
8. ทะเบียนยืม
ทะเบียนยืม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 229.34 KB
9. ลงทะเบียนหนังสือ
ลงทะเบียนหนังสือ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 175.56 KB