กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสุพัตรา อิ่นคำ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสดใส เลิศอาวุธ
ครู คศ.3

น.ส.นลินี จันทร์แสงขจร
ครูผู้ช่วย

นายยุทธภูมิ พลอาวุธ
พนักงานราชการ

นางสาวพอหทัย ชำนาญ
ครูอัตราจ้าง

นายประมาณ นามกุล
พนักงานราชการ

นางอาภาพร เพิ่มพูล
พนักงานราชการ