รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัย
เลขที่ 81 หมู่ 5 ถนน ชัยภูมิ-ภูเขียว   ตำบลช่องสามหมอ  อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 36140
เบอร์โทรศัพท์ 0-4488-2067
Email : phonmanee4@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :