โรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัย
เลขที่81 หมู่ 5 ถนน ชัยภูมิ-ภูเขียว  ตำบลคอนสวรรค์  อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 36140
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 1 คน
ชื่อ-นามสกุล : นายสถาพร อ่อนโนนเขวา (นะ)
ปีที่จบ : 2542   รุ่น : ม 3
ที่อยู่ : โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร อ.คำชะอี มุกดาหาร
เบอร์มือถือ : 0846850036
อีเมล์ : sathaporn.spk@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม