ข่าวประชาสัมพันธ์
การรับนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2564 ด้วยระบบออนไลน์
ประกาศเรื่อง
การรับสมัครเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
ในห้วงเวลาตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร
เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ผู้ปกครอง ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ดังกล่าว โรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัย จึงกำหนดแนวปฏิบัติการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีอย่างใดอย่างหนึ่ง ตามความสะดวกของท่าน ดังนี้
1. ยื่นใบสมัครเรียน ที่โรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัย อำเภอ คอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ในระหว่างวันที่ 24-28 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 08.00-16.00 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
2. ยื่นใบสมัคร ทาง Online สแกน QR code
โพสเมื่อ : 23 เม.ย. 2564,00:00   อ่าน 220 ครั้ง